"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Săptămâna Misiunii în protopopiatele Triveneto I și Triveneto III

În cadrul Săptămânii Misiunii organizate în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, marți 5 noiembrie  și miercuri 6 noiembrie au  fost susținute in cadrul protopopiatelor Triveneto I și III conferințele cu tema ,,Sfânta Liturghie - izvorul vieții”.

Acestea au fost prezentate de părintele arhimandrit Nicodim Petre, Consilier în cadrul Departamentului de Misiune, Statistică si Prognoză Pastorală a Arhiepiscopiei Iașilor, participând credincioși de toate vârstele precum și preoți și preotese din cele doua protopopiate.

În cuvântul de deschidere pr. Protopop Avram Matei a făcut o scurtă prezentare a titlului, vorbind despre importanța Sf. Liturghii în cadrul misiunii noastre în parohiilor din diaspora, 

Pc. Părinte Nicodim Petre a prezentat succint organizarea Sfintei Liturghii, abordând mai multe aspecte legate de pregătirea pentru liturghie a preotului și a credincioșilor, de Proscomidie, Liturghia (cuvântului) a celor chemați și Liturghia credincioșilor, despre prefacerea Cinstitelor Daruri și despre pogorârea Duhului Sfânt asupra darurilor precum și despre lucrarea Lui asupra credincioșilor

Pornind de la cuvintele Mântuitorului care zice că cine mănâncă trupul Lui are viață în el însuși, a subliniat importanța vitală a împărtășirii pentru credinciosul ortodox, accentuând necesitatea împărtășirii continue cu Sfintele Taine. Totodată a evidențiat că prezența la liturghie și împărtășirea cu Hristos, denotă manifestarea apartenenței noastre ecleziale și a comuniuni noastre frățești.

Părintele arhimandrit Nicodim a răspuns până târziu in seară întrebărilor credincioșilor legate de misiunea între tineri, de importanța pomenirii a celor vii și a celor răposați la Sf. Liturghie, de raporturile cu cei de alte confesiuni creștine, despre post și împărtășire etc.

Mulțumim Domnului pentru toate!

 

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

2853160